» Legalisatie van A tot Z

 

Legalisaties van A tot Z

Hoe weten de officiële instanties of de handtekeningen op jouw officiële documenten wel authentiek zijn?  Dit weten ze aan de hand van legalisaties. Een legalisatie is een verklaring van een officiële instantie waarin wordt verklaard dat de handtekening op het document authentiek is. De legalisatie bevestigt dus de echtheid van de handtekening maar niet de inhoud van het document.

LEGALISATIE VAN EEN BEËDIGDE VERTALING

Met de legalisatie van een beëdigde vertaling wordt bedoeld dat de griffier op de Rechtbank van Eerste Aanleg de handtekening van de vertaler voor authentiek verklaart. Enkel zo zijn de officiële instanties er zeker van dat de vertaling wel degelijk werd gemaakt door een officiële beëdigde vertaler.

Soms moeten uw documenten nog tal van andere legalisaties doorlopen, vooral dan in een internationale context. Hieronder vindt u een overzicht van de meest courante legalisaties. Bezoek ook onze lijsten met alle nuttige adressen en contactinformatie voor legalisaties.

 

FLANDERS OUT

Als uw beëdigde vertaling bestemd is voor het buitenland kan u best vragen aan de ambassade van desbetreffend land welke legalisaties nodig zijn. De landen die het verdrag van den Haag hebben ondertekend aanvaarden de Apostille, een vereenvoudigde legalisatie. In sommige landen geldt een vrijstelling van legalisatie. Op diplomatie.belgium.be kunt u opzoeken welke legalisaties u nodig heeft.

Een beëdigde vertaling bestemd voor een land dat niet deelneemt aan de vereenvoudigde legalisatie of vrijstelling moet de volgende legalisaties doorlopen:

 • Legalisatie door de Rechtbank van Eerste Aanleg
 • Legalisatie door de FOD Justitie
 • Legalisatie door de FOD Buitenlandse Zaken
 • Legalisatie door de ambassade te Brussel van het desbetreffende land
 • Legalisatie door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het desbetreffende land 

→ klik hier voor onze lijst adressen in België

FLANDERS IN

Als u officiële documenten meebrengt uit het buitenland dan vraagt u best aan de Belgische ambassade in het desbetreffende land welke legalisaties uw documenten moeten ondergaan. Uw legalisatieprocedure zal er waarschijnlijk als volgt uitzien:
 • Legalisatie door lokale instanties (gemeente, provinciebestuur, ministerie)
 • Legalisatie door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het desbetreffende land
 • Legalisatie door de Belgische Ambassade of het Belgisch Consulaat in het desbetreffende land 

→ klik hier voor onze lijst adressen in het Buitenland

 

 

 

Contact

 • Hogeweg 2 / B-9320 Aalst (enkel op afspraak)
 • TEL +32 485 94 88 62
 • FAX +32 53 89 02 89
 • WhatsApp +32 485 94 88 62
 • info@flanderstranslations.be
 • flanderstranslations

Vraag hier uw prijsofferte   

Bezoeken 591839  

Guateportal.Com